think, reflect, direction-622165.jpg
Gewoontes van systeemdenkers

Denkgewoonte 7: Het beschouwen in plaats van het oplossen van problemen

In deze blog lees je over één van de denkgewoonten van een systeemdenker: het beschouwen van problemen. We leggen je in deze serie over denkgewoontes uit hoe systeemdenken de basis van je mindset kan worden, van waaruit jij je handelen en de route van je eigen leiderschap vorm kan geven. 

brain, anatomy, abstract-2146817.jpg
Gewoontes van systeemdenkers

Denkgewoonte 6: Mentale modellen in de realiteit en de toekomst

In deze blog lees je over één van de denkgewoonten van een systeemdenker: mentale modellen in de realiteit en de toekomst. We leggen je in deze serie over denkgewoonten uit hoe systeemdenken de basis van je mindset kan worden, van waaruit jij je handelen en de route van je eigen

rails, soft, tracks-3309912.jpg
Gewoontes van systeemdenkers

Denkgewoonte 5: De circulaire aard van een systeem

In deze blog lees je over één van de denkgewoonten van een systeemdenker: de circulaire aard van een systeem. We leggen je in deze serie over denkgewoontes uit hoe systeemdenken de basis van je mindset kan worden, van waaruit jij je handelen en je route van je eigen leiderschap vorm

system, web, network-3699552.jpg
Gewoontes van systeemdenkers

Denkgewoonte 4: Betekenisvolle connecties binnen en tussen systemen

In deze blog lees je over één van de denkgewoonten van een systeemdenker: het maken van betekenisvolle connecties binnen en tussen systemen. We leggen je in deze serie over denkgewoontes uit hoe systeemdenken de basis van je mindset kan worden, van waaruit jij je handelen en de route van je

architecture, building, perspective-1868272.jpg
Gewoontes van systeemdenkers

Denkgewoonte 3: Veranderen van perspectief

In deze blog lees je over één van de denkgewoonten van een systeemdenker: het veranderen van perspectief. We leggen je in deze serie over denkgewoontes uit hoe systeemdenken de basis van je mindset kan worden, van waaruit jij je handelen en de route van je eigen leiderschap vorm kan geven. 

fall, forest, colorful-3089995.jpg
Gewoontes van systeemdenkers

Denkgewoonte 2: Verandering over tijd

In deze blog lees je over één van de denkgewoonten van een systeemdenker: Verandering over tijd. We leggen je in deze serie over denkgewoontes uit hoe systeemdenken de basis van je mindset kan worden, van waaruit jij je handelen en je route van je eigen leiderschap vorm kan geven.  Lees

digitization, transformation, earth-5231610.jpg
Gewoontes van systeemdenkers

Denkgewoonte 1: Het grote plaatje

De denkgewoontes van een systeemdenker: Het grote plaatje Systeemdenken is meer dan alleen een gereedschapskist, die je openmaakt wanneer je een schroefje wil aandraaien, iets wil opmeten of juist losmaken. Systeemdenken is een mindset, een bepaalde overtuiging van waaruit je elke actie en handeling vormgeeft. Daarom zijn er bepaalde ‘denkgewoontes

wave, concentric, waves circles-64170.jpg
Systeemdenken

Patronen: Relatiecirkels

Een systeem is een complex geheel. Je loopt al snel het risico het overzicht van verschillende verbanden, oorzaken, gevolgen en relaties kwijt te raken. Want in de realiteit loopt alles door elkaar. Dat maakt het lastig om effectieve interventies te plegen, in een poging de koers of dynamiek van het

artwork, statue, sculpture-16923.jpg
Systeemdenken

Patronen: Hefbomen

We hebben inmiddels een aantal systeemtools besproken die je inzicht geven in systeemdynamiek. Nu wordt het tijd om ook na te gaan denken over interventies: hoe kun je een systeem beïnvloeden, zodat het weer of meer richting de purpose ervan gaat bewegen? En hoe versnel je deze beweging?  Acties en interventies

cobblestones, ground, texture-3755884.jpg
Systeemdenken

Het belang van patronen

We hebben ondertussen kennis gemaakt met verschillende systeemtools. Al deze tools stellen je in staat om patronen te herkennen en ze vervolgens te onderzoeken. Nu blikken we terug: wat is het belang van patronen? Waarom is het goed om ze te herkennen? En hoe/ wanneer gebruik je de verschillende systeem

waterfall, water, stream-3084637.jpg
Systeemdenken

Patronen: Stock en flow diagram

In de afgelopen blogs hebben we aandacht besteed aan verschillende systeem tools, zoals de conclusieladder, gedragspatroongrafieken en feedback en causale lussen. In deze blog bespreken we een volgende tool, de Stock en flow diagram. Hiermee kun je de structuur en samenhang van een complex systeem zichtbaar maken. Dit komt je misschien bekend

network, brain, digital-5820905.jpg
Systeemdenken

Patronen: Causale lussen

In onze vorige blog hebben we het over feedback lussen gehad. Met deze informatie gaan we nu een stapje verder. In deze blog laten we zien dat versterkende en balancerende feedback lussen niet op zichzelf staan. Ze vormen gezamenlijke complexe systemen van interactie. In systeemtaal spreken we dan over ‘closed loop

system, web, network-3699542.jpg
Systeemdenken

Patronen: Feedback lussen

Met behulp van feedback lussen kun je de onderlinge samenhangen in een systeem onderzoeken en helpen om de homeostase van een systeem te behouden. We vergelijken een systeem vaak met een levend organisme. Een levend organisme is geen statisch geheel, maar juist een veranderend systeem wat constant in beweging is.

ladder, sky, iron-632939.jpg
Systeemdenken

Patronen: de Conclusieladder

Eén van de tools van een systeemdenker is de Conclusieladder. Deze helpt je om patronen zichtbaar te maken. Zoals we de vorige keer ook stelden, vertellen patronen je iets over terugkerende processen. Inzicht in deze terugkerende processen is belangrijk, want het is moelijk om structurele, duurzame interventies te plegen als

graph, diagram, growth-3033203.jpg
Systeemdenken

Patronen: Gedragspatroongrafieken

De vorige keer (in onze blog over causale relaties) hebben we het gehad over het belang van patronen. Patronen vertellen je iets over terugkerende processen. Inzicht in deze terugkerende processen is belangrijk, want het is moelijk om structurele, duurzame interventies te plegen als je niet weet welke patronen er bestaan,

Systeemdenken

Patronen

In de vorige blogs hebben we het over de basis van systeemdynamiek gehad. Hier kwamen onderwerpen als onderlinge samenhang (interconnectedness) en het belang van gedeeld begrip aan bod. Nu gaan we een stapje verder de diepte in. Dit tweede deel van onze blogserie over systeemdenken gaat over patronen. Wat zijn

Systeemdenken

Systeemdynamiek: Het belang van een gedeeld begrip

Gedeeld begrip: waarom is het belangrijk? Wij mensen zijn geneigd om zo snel als het kan een verklaring te vinden voor gebeurtenissen. Als er iets mis gaat, zal er meteen een reden hiervoor in je hoofd opkomen. Deze reden wordt al snel de oorzaak van het probleem. Vervolgens ga je,

Systeemdenken

De onderdelen van een systeem: elementen en verbindingen

In de vorige blog ging het over de purpose van een systeem. In het kort is de purpose van een systeem het overkoepelende onderdeel, dat waardoor een systeem een systeem is. Dit keer zoomen we in op de andere twee onderdelen van een systeem: elementen en verbindingen. Elementen zijn op

Systeemdenken

De onderdelen van een systeem: Purpose

Een systeem is een verzameling van verschillende onderdelen. Deze onderdelen werken samen en beïnvloeden elkaar. In deze blog leer je over het onderdeel ‘Purpose’

Systeemdenken

Wat is systeemdenken?

Hoe is systeemdenken ontstaan? Wanneer gebruik je het en hoe zet je het effectief in? In deze blog vertellen we je over de basis van Systeemdenken.