De onderdelen van een systeem: Purpose

Een systeem is een verzameling van verschillende onderdelen. Deze onderdelen werken samen en beïnvloeden elkaar. In deze blog leer je over het onderdeel 'Purpose'

Dit is de eerste blog van deel 1: De systeemdynamiek. Als je geïnteresseerd ben in de systemische kijk op de wereld, is het allereerst belangrijk om de verschillende onderdelen van een systeem te leren kennen. In deze blog leg ik je uit wat deze onderdelen zijn en hoe je ze kan herkennen.

Een systeem is een verzameling van verschillende onderdelen. Deze onderdelen van het systeem werken samen en beïnvloeden elkaar, zodanig dat ze doelgericht functioneren als een geheel.

In bovenstaande zin komen de drie onderdelen terug waaruit een systeem is opgebouwd. Voor de duidelijkheid: de drie onderdelen zijn purpose (doelfocus), elementen (onderdelen of variabelen) en verbindingen. In deze blog geef ik je uitleg over het overkoepelende onderdeel van een systeem: de purpose, oftewel de doelfocus.

“A system is a set of related components that work together in a particular environment to perform whatever functions are required to achieve the system’s objective.”

– Donella Meadows (Wikipedia)

Reden van bestaan

De purpose is de ‘reden van bestaan’, waarop de gehele identiteit van het systeem gebaseerd is. Als de purpose verandert, verandert de identiteit ook. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een schaakspel. Het doel is om de koning schaakmat te zetten. Stel, het doel zou anders zijn. Om te winnen moet je nu alle stukken van de tegenstander zo snel mogelijk verzamelen. Als het systeem ‘de pot schaak’ een ander doel krijgt, dan verandert de hele identiteit van het spel.

“A change in purpose changes a system profoundly, even if every element and interconnection remains the same.” 

― Donella H. Meadows, Thinking in Systems: A Primer

Het is belangrijk om de purpose van een systeem voor ogen te houden als je een systeem wil veranderen. Binnen organisaties spelen er veel verschillende systemen tegelijkertijd en door elkaar heen. Het ontdekken van de purpose van elk systeem kan je helpen om al deze systemen van elkaar te onderscheiden.

Ga zelf eens aan de slag. Pak een pen en probeer binnen een voor jou complexe situatie de verschillende systemen te ontdekken aan de hand van de verschillende purposes. Het zal je verbazen hoeveel je er kan opschrijven.

Je hebt nu uitleg gekregen over het overkoepelende onderdeel van het systeem. In de volgende blogs ga ik in op de andere twee onderdelen ‘elementen’ en ‘verbindingen’. Ik vertel je ook hoe je deze kan herkennen.

Benieuwd naar wat Systeemdenken eigenlijk is? Lees dan onze blog ‘Wat is systeemdenken’

Table of Contents

Deel:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Gerelateerd

cobblestones, ground, texture-3755884.jpg

Het belang van patronen

We hebben ondertussen kennis gemaakt met verschillende systeemtools. Al deze tools stellen je in staat om patronen te herkennen en ze vervolgens te onderzoeken. Nu

waterfall, water, stream-3084637.jpg

Patronen: Stock en flow diagram

In de afgelopen blogs hebben we aandacht besteed aan verschillende systeem tools, zoals de conclusieladder, gedragspatroongrafieken en feedback en causale lussen. In deze blog bespreken we een

network, brain, digital-5820905.jpg

Patronen: Causale lussen

In onze vorige blog hebben we het over feedback lussen gehad. Met deze informatie gaan we nu een stapje verder. In deze blog laten we zien

system, web, network-3699542.jpg

Patronen: Feedback lussen

Met behulp van feedback lussen kun je de onderlinge samenhangen in een systeem onderzoeken en helpen om de homeostase van een systeem te behouden. We