Handleiding IRISZ Systeemacademie

Training systeemdenken: Tools & taal voor leidinggevenden

Welkom bij de irisz syteemacademie. Fijn dat je deelneemt aan onze training Systeemdenken: Taal & Tools voor leidinggevenden. In deze handleiding leggen we uit hoe de training is opgebouwd en hoe je wegwijs raakt in de digitale leeromgeving.

1. De opbouw van de training 

De training bestaat uit 4 routes die parallel lopen aan elkaar:
Route 1:          Individuele coaching
Route 2:          Reflectie         
Route 3:          Lessen
Route 4:          Praktijkopdrachten

Route 1: Individuele coaching

Gedurende de training vinden er 2 coachingsgesprekken plaats en een eindgesprek na afloop van de lessen. Tijdens de coachingsgesprekken bespreek je met een docent je leervragen, je ervaring uit de praktijk en de voortgang die je maakt tijdens de training. Je bent als deelnemer verantwoordelijk voor het inplannen van de gesprekken. Je kunt gesprekken inplannen door contact op te nemen met Hans Leistra hansleistra@irisz-onderwijsadvies.nl. Het gesprek zal in principe online plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat je het eerste gesprek plant bij aanvang van de lessen en nadat je je leiderschapslogboek hebt ingevuld. Dit gesprek vindt in ieder geval plaats voordat je begint met les 3.

Het tweede gesprek vindt plaats voordat je begint met les 7. Het is de bedoeling dat de inzichten en leerervaringen van deze coachingsgesprekken verwerkt worden in het leiderschapslogboek.

Het eindgesprek vindt plaats na les acht en nadat alle opdrachten zijn uitgevoerd. Het doel van dit gesprek is drieledig. Er wordt teruggekeken om de leerervaring en de groei vast te stellen m.b.t. het leiderschapsgedrag. Er wordt vastgesteld of aan alle voorwaarden voldaan is om tot certificering over te kunnen gaan en tot slot wordt er vooruitgeblikt en worden vervolgstappen in kaart gebracht.

Route 2: Reflectie     

Je leerroute start met het invullen van je leiderschapslogboek. Het doel van dit logboek is om je eigen leervragen te formuleren m.b.t. je leiderschapsgedrag en om vanuit de theorie uit de lessen en praktijkopdrachten regelmatig te reflecteren op deze individuele leerdoelen. Je legt na elke les je reflecties en nieuwe inzichten vast in het leiderschapslogboek.

Download het leiderschapslogboek en vul het met je persoonlijke gegevens en leervragen in voordat je start met de lessen. Plan vervolgens coachingsgesprek 1 met de docent.

Route 3: Lessen

De training bestaat uit 8 lessen die voortbouwen op elkaar. Elke les is opgebouwd uit 4 onderdelen nl: theorie, praktijkopdrachten, reflectie, validatie & feedback. Je doorloopt deze onderdelen en na positieve feedback van de docent kun je verder naar de volgende les. 

Er zit een opbouw in de lessen en we adviseren je om de lessen te doorlopen in de aangegeven volgorde.  Les 8 “De ijsberg” is de afsluiting van de training waarin alle onderwerpen uit de vorige lessen als samenhangende methodiek aan de orde komen.

Route 4: Praktijkopdrachten

Bij elke les horen opdrachten die je uitvoert in de praktijk. De opdrachten kun je downloaden en na uitvoering uploaden ter beoordeling.  Een vast onderdeel van de praktijkopdrachten is, om in gesprek te gaan met collega’s over opvattingen, inzichten en analyses m.b.t de werkcontext en de organisatie. Dit is een belangrijk onderdeel van de training en gericht op de ontwikkeling van jouw leiderschapsrol als participatief leider.

2. Tijdsinvestering voor de deelnemer

De tijdsinvestering is ongeveer 10 uur per les. Meestal ben je ongeveer twee uur bezig met de theorie en 6 uur met het uitwerken van de opdrachten en de koppeling daarvan naar de praktijk. Daarnaast ben je nog ongeveer twee uur bezig met het invullen van de validatievragen en het bijwerken van je leiderschapslogboek.

De twee coachingsgesprekken en het eindgesprek duren elk een uur. Houd rekening met enige voorbereidingstijd bij deze gesprekken.

De totale tijdsinvestering voor deze training bedraagt: 85 uur

3. Validatie en toetsing

 Elke les wordt afgesloten met:

  • het inleveren van de gemaakte opdrachten
  • het invullen van de validatievragen
  • het bijwerken van het leiderschapslogboek
  • de ontvangen feedback van de docent

Let op: Een les is pas afgerond na positieve feedback van de docent.

Het leiderschapslogboek wordt voorafgaand aan de coachingsgesprekken en het eindgesprek aangeboden aan de docent, zodat deze zich kan voorbereiden op het eindgesprek. Het hoeft dus niet na elke les aangeboden te worden. Indien alle lessen zijn afgerond en als voldoende beoordeeld, ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

4. Kosten:

De kosten voor de complete training bedragen € 1.495,-. Het is echter ook mogelijk om afzonderlijke lessen te volgen. De kosten bedragen dan € 250,- per les.

Schrijf je in vóór 15 januari 2021 en ontvang een “Early Bird” korting van 15 %. Je betaalt dan slechts € 1.270,- voor de training of € 212,50 per les.

5. De digitale omgeving

Voordat je begint met de lessen maken we je eerst even wegwijs in onze digitale leeromgeving.

Naar de les

Kies in het beginscherm de training waarvoor je je hebt ingeschreven. Je komt nu in een overzicht scherm (afbeelding 1) waarin alle lessen van de training aan de linkerkant van het scherm staan.

Afbeelding 1

Aan de rechterkant van het scherm zie je blauwe knoppen waarmee je een les kunt uitvouwen. Je ziet dan de onderdelen waaruit de les bestaat (afbeelding 2).

Klik op het onderwerp en ga aan de slag. Je kunt altijd weer terug naar een vorige les of vorig lesonderdeel. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld de theorie van een vorige les wilt herlezen.

Afbeelding 2

Naar de opdracht:

Als je start met de opdracht kan het zijn dat je een document moet downloaden. Ga in de les naar opdrachten en kies materialen (afbeelding 3). Hier vind je de werkbladen die horen bij de opdrachten. Sommige werkbladen kun je digitaal invullen, andere moet je op papier maken en daarna inscannen. Alle opdrachten worden digitaal aangeleverd aan de docent.

Afbeelding 3

Opdracht uploaden ter validatie

Wanneer een opdracht is afgerond lever je die in door het bestand te uploaden. Als je in het scherm van afbeelding 2 naar beneden scrolt zie je daar een kader met de tekst ‘opdracht uploaden’ (afbeelding 4).  Je kunt hier de opdrachten die je gemaakt hebt uploaden met de blauwe knop. Mocht je vragen hebben dan kun je altijd even mailen naar je docent. Hij zal je op weg helpen.

Afbeelding 4