Over IRISZ

IRISZ Systeemacademie verbetert de kwaliteit van jouw leiderschap.

Hans Leistra: 
‘Ik zie de wereld als een eindeloos netwerk van verbindingen tussen ideeën en wensen, oorzaken en gevolgen, bedoelingen en effecten. Voor mij is de wereld vooral een netwerk van mensen die met elkaar verbonden zijn, in een zoektocht naar de betekenis van hun bestaan. 
 
Als vormgever van duurzaam leren, als coach en organisatie-adviseur wil ik een bron van inspiratie zijn voor mensen binnen organisaties. Ik werk vanuit systeem-theoretische kaders om persoonlijke drijfveren te verbinden met eigen leervragen, in relatie tot de missie van de organisatie.’

Visie

IRISZ Systeemacademie wil mensen inspireren tot duurzamer, effectiever gedrag door middel van systeemdenken. Dit is gedrag zonder verlies van energie, waarde of identiteit, waardoor de wereld stukje bij beetje gelukkiger en gezonder wordt.

Missie

IRISZ Systeemacademie inspireert en leert leidinggevenden om door middel van systeemdenken een duurzaam handelingsrepertoire op te bouwen. Op deze manier helpt systeemdenken met het realiseren van opbrengsten, het omgaan met verschillende en tegenstrijdige belangen. Ook helpt systeemdenken met draagvlak te creëren, koers te houden en authenticiteit in leiderschap te ontwikkelen.

IRISZ staat voor:

Inspiratie (en groei)

Ons vertrekpunt is inspiratie. Wij inspireren om te leren en het beschikbare potentieel van mensen en organisaties volledig te benutten.

Relatie (in verbondenheid)
We werken vanuit verbondenheid. Het gaat om de match met onze klanten. Die match zorgt ervoor dat we elkaar vinden. Zowel in benadering, als in het te bereiken resultaat.

Inter-afhankelijkheid (duurzaamheid)
We werken vanuit het besef dat alles met elkaar samenhangt. In plaats en tijd. We gaan op zoek naar duurzame keuzes, die goed zijn voor nu èn voor later.

Serendipiteit (de niet gezochte vondst)
Niet alles is voorspelbaar. We genieten tijdens onze trajecten van de serendipiteit; een toevallige en onbedoelde vondst van iets nuttigs. Onderweg even verdwalen, met een opbrengst die je nooit had verwacht.

Zijn (zelfrealisatie)
Van zien naar zijn. In onze begeleidingstrajecten werken we met mensen en hun potentieel. Je neemt altijd JEZELF mee.

De Docenten:

Hans Leistra

Onderwijsbegeleiding, coaching en procesbegeleiding.

Juliëtte van Dijk

Onderwijsbegeleiding, coaching en procesbegeleiding.

Eveline Havenith

Onderwijsbegeleiding, coaching en procesbegeleiding.